KMA / BF9K

P O SERVICE är certifierade enligt BF9K

BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet anpassas direkt för företag inom byggbranschen, oavsett storlek. Varje företag bygger sitt system baserat på BF9K-systemets krav så att det passar eget företag. Ett viktigt inslag är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med nuvarande sociala krav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen. BF9K-företag certifieras en gång om året av ett oberoende certifieringsorgan för att säkerställa att företaget tillämpar systemet korrekt.
kma_img1

Kvalitetspolicy

P O Service ska leverera tjänster och produkter som uppfyller ingångna avtal och lagar i alla avseenden.

För att klara det ska vi ha kvalitetsplaner som präglas av klarhet, effektivitet och enkelhet. Detta medför att vi förebygger risker gällande kvalitet.

Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringar.

Rätt kvalitet till ett för båda parter rätt pris är en förutsättning för nöjda beställare och ett långvarigt samarbete.

Miljöpolicy

Vi förebygger miljörisker och vi ska bidra till en långsiktigt hållbar miljöutveckling genom att använda och utveckla effektiva byggmetoder. Detta gör vi genom ständiga förbättringar.

Byggmaterial ska till våra projekt väljas utifrån minsta möjliga miljöpåverkan som för projektet är möjligt. Vi ska arbeta mot en minskad avfallsbelastning på miljön genom att inom hela vår verksamhet fokusera på kretsloppstänkande i form av återbruk och källsortering.

Lagar och krav ses ständigt över så vi uppfyller dessa.

kma_img2
kma_img2

Miljöpolicy

Vi förhindrar miljörisker och vi ska bidra till långsiktigt hållbar miljöutveckling genom att använda och utveckla effektiva byggnadsmetoder. Vi gör detta genom ständiga förbättringar.
Byggmaterial ska väljas för våra projekt baserat på minsta möjliga miljöpåverkan som är möjlig för projektet. Vi ska arbeta för en minskad avfallskälla på miljön genom att fokusera på återvinningstänkande genom hela vår verksamhet i form av återvinning och sortering av avfall.
Lagar och krav granskas ständigt så att vi möter dessa.
kma_img3

Arbetsmiljöpolicy

Företagets viktigaste resurs är de anställda. Vi ska vidta de åtgärder som krävs enligt lagar, förordningar och avtal eller som varje individ behöver för att säkerställa en säker och trivsam arbetsplats. Ständiga förbättringar krävs för att tillgodose all personal.

Olyckor, sjukdom och ohälsa ska gemensamt utredas och förebyggande åtgärder vidtas.

Verksamheten är inriktad mot professionella beställare och vi har ramavtal med såväl statliga och kommunala beställare som publika och privata fastighetsbolag där vi utför uppdrag inom byggservice, ROT och nybyggnad.

kontakta oss

08-771 43 26

info@poservice.nu

Post och besöksadress: Fraktflygargatan 16 B, 128 30 Skarpnäck

Verksamheten är inriktad mot professionella beställare och vi har ramavtal med såväl statliga och kommunala beställare som publika och privata fastighetsbolag där vi utför uppdrag inom byggservice, ROT och nybyggnad.

kontakta oss

08-771 43 26

 

info@poservice.nu

Post och besöksadress:

Flygfältsgatan 12, 128 30 Skarpnäck.

Copyright © 2021 PO Service Bygg & Måleri. All Rights Reserved.